CÔNG TY TNHH IL KWANG VINA / IL KWANG VINA CO., LTD

Công trình: CÔNG TY TNHH IL KWANG VINA / IL KWANG VINA CO., LTD

Công trình: CÔNG TY TNHH IL KWANG VINA / IL KWANG VINA CO., LTD

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Hạng mục thi công: Nhà xưởng mở rộng

Dự án khác
Hyundai Vietnam - Assembly Shop
CÔNG TY TNHH TS METAL VINA / TS METAL VINA CO., LTD
Công trình: CÔNG TY TNHH TS METAL VINA / TS METAL VINA CO., LTD
CÔNG TY TNHH DAEHYUP VIỆT NAM / DAEHYUP VIET NAM CO., LTD
Công trình: CÔNG TY TNHH DAEHYUP VIỆT NAM / DAEHYUP VIET NAM CO., LTD