Dự án của chúng tôi

2023 - CÔNG TY TNHH DAEHYUP VIỆT NAM
Tổng thầu. Năm: 2023
DỰ ÁN CỔNG TRỤC
Gia công và lắp đặt các loại cầu trục, cổng trục
DỰ ÁN BÁN CỔNG TRỤC & CẦU TRỤC
XƯỞNG GIA CÔNG - CÔNG TY TNHH TÀU BIỂN HYUNDAI VIỆT NAM
New factory for Hyundai - Viet Nam Shipbuilding Co., LTD
CÔNG TY TNHH TS METAL VINA / TS METAL VINA CO., LTD
Công trình: CÔNG TY TNHH TS METAL VINA / TS METAL VINA CO., LTD
CÔNG TY TNHH DAEHYUP VIỆT NAM / DAEHYUP VIET NAM CO., LTD
Công trình: CÔNG TY TNHH DAEHYUP VIỆT NAM / DAEHYUP VIET NAM CO., LTD
2017 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TBD NHƠN TRẠCH
XƯỞNG SƠN - CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU HYUNDAI VIỆT NAM
NHÀ XƯỞNG DI ĐỘNG - CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU HYUNDAI VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH IL KWANG VINA
Công trình: CÔNG TY TNHH IL KWANG VINA / IL KWANG VINA CO., LTD
CÔNG TY TNHH DONGYANG SAN JOEN VINA
Công trình: CÔNG TY TNHH DONGYANG SAN JOEN VINA / DONGYANG SAN JOEN VINA CO., LTD
CÔNG TY TNHH DULON VINA