Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và lắp đặt cầu trục
Thi công nhà xưởng 2024
Giới thiệu nhà xưởng Công ty TNHH Hải Kim (HaKi Co., Ltd)
Dự án xây dựng Nhà xưởng & Văn phòng điển hình
Dự án kết cấu thép điển hình
Dự án Cầu trục điển hình