CÔNG TY TNHH TS METAL VINA / TS METAL VINA CO., LTD

Công trình: CÔNG TY TNHH TS METAL VINA / TS METAL VINA CO., LTD

Công trình: CÔNG TY TNHH TS METAL VINA / TS METAL VINA CO., LTD

Địa điểm: KCN Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hạng mục thi công: Nhà xưởng, Văn phòng, Cầu trục, Nhà bảo vệ, Đường nội bộ, Hồ nước PCCC, Hàng rào, các công trình phụ khác.

Dự án khác
Hyundai Vietnam - Assembly Shop
CÔNG TY TNHH DAEHYUP VIỆT NAM / DAEHYUP VIET NAM CO., LTD
Công trình: CÔNG TY TNHH DAEHYUP VIỆT NAM / DAEHYUP VIET NAM CO., LTD
CÔNG TY TNHH IL KWANG VINA / IL KWANG VINA CO., LTD
Công trình: CÔNG TY TNHH IL KWANG VINA / IL KWANG VINA CO., LTD