CÔNG TY TNHH DAEHYUP VIỆT NAM / DAEHYUP VIET NAM CO., LTD

Công trình: CÔNG TY TNHH DAEHYUP VIỆT NAM / DAEHYUP VIET NAM CO., LTD

Công trình: CÔNG TY TNHH DAEHYUP VIỆT NAM / DAEHYUP VIET NAM CO., LTD

Địa điểm: Huyện Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Hạng mục thi công: Nhà xưởng, Văn phòng, Nhà bảo vệ, Đường nội bộ, Hồ nước PCCC, Hàng rào, các công trình phụ khác.

Dự án khác
2024 - CÔNG TY TNHH DAEHYUP VIỆT NAM
Tổng thầu. Năm: 2024
2023 - CÔNG TY TNHH TÀU BIỂN HYUNDAI VIỆT NAM
New factory for Hyundai - Viet Nam Shipbuilding Co., LTD
CÔNG TY TNHH TS METAL VINA / TS METAL VINA CO., LTD
Công trình: CÔNG TY TNHH TS METAL VINA / TS METAL VINA CO., LTD