DỰ ÁN BÁN CỔNG TRỤC & CẦU TRỤC


Dự án khác
2024 - CÔNG TY TNHH DAEHYUP VIỆT NAM
Tổng thầu. Năm: 2024
2023 - CÔNG TY TNHH TÀU BIỂN HYUNDAI VIỆT NAM
New factory for Hyundai - Viet Nam Shipbuilding Co., LTD
CÔNG TY TNHH TS METAL VINA / TS METAL VINA CO., LTD
Công trình: CÔNG TY TNHH TS METAL VINA / TS METAL VINA CO., LTD